Podnośniki do wypożyczenia

W związku z pojawianiem się coraz innowacyjnych projektów budowlanych wzrasta zapotrzebowanie na pracę przy pomocy dzisiejszych maszyn budowlanych. Jako, że nie zawsze jest popłatna inwestycja w zakup nowego oprzyrządowania – jest to na przykład pojedynczy remont lub budowa pojedynczych budynków, intensywnie rozwija się specjalizacja wynajmu żurawi.

Firmy proponujące wynajem żurawi mają w swojej ofercie różne modele maszyn, w zależności od charakteru prac do jakich mają one pozostać użyte.

Dźwigi będą się różniły pomiędzy sobą konstrukcją oraz parametrami, co spowodowane jest przeróżnym ich zastosowaniem. Dla żurawi samochodowych reprezentatywną cechą będzie umieszczenie sprzętu dźwigowego na specjalnie do tego celu dostosowanym pojeździe. To naturalnie dzięki takiej budowie są w stanie one spełniać dwie funkcje – dźwigowe oraz komunikacyjne. Docenianą właściwością tych machin jest zjawisko, że są one w stanie poruszać się wraz z przenoszonym ciężarem. Przy trybie wyłącznie dźwigowym podwozie jest unieruchomione w celu zachowania stabilności. Narzędzie dźwigowe składa się z wyciągarki, wysięgnika i kolumny. W sytuacji, kiedy wysięg jest intensyfikowany automatycznie zmniejsza się jego udźwig.

Wśród dźwigów jezdnych można wymienić również modele gąsienicowe. Jest to charakterystyczny typ maszyn, które znajdują zastosowanie w przypadkach, kiedy tak właściwie schematyczne żurawie samochodowe zawodzą, a w związku z tym na niestabilnym podłożu. Ich podwozie zamiast samochodowego ma formę gąsienicową, co zmniejsza nacisk maszyny na podłoże.

Decydując się na najem dźwigu należy dogłębnie określić jego przeznaczenie a też warunki, w których maszyna ma pracować. Jeśli grunt na miejscu budowy jest niestabilny, nie będzie dyspozycji wynajmu żurawia samochodowego. Należy także spełnić wszelkie wymagane okoliczności bezpieczeństwa.

Firmy wynajmujące machiny budownicze muszą zapewnić ich obsługę przez doświadczony personel, a również być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC.

Ubezpieczenie i wszelkie inne sprawy związane z najmem trzeba uczynić przed podpisaniem umowy z firmą.